دانشکده علوم پایه

بسم الله

 

در ابزار دقیق، مهفوم مبنایی بیت مطرح می شود.

بیت به تعداد قسمت های صفر تا صد در صد یک کمیت می گویند.

از فرمول : 2n تعداد قسمت های هر بیت به دست می آید.

برای مثال، اگر دستگاهی 10 بیت باشد، بین صفر تا حداکثر مقداری که می تواند اندازه بگیرد را 1024 قسمت می کند.

df


اگر تراشه ای ادعا کند که ولتاژ انالوگ را تبدیل به دیجیتال می کند با دقت ده بیت می توان حداقل ولتاژی که اندازه می گیرد را این گونه حساب کرد.

Vmin = Vref / 1024

Vref 

به حداکثر ولتاژی که یک ولت متر می تواند اندازه بگیرد می گویند.

در واقع، اگر ولت متری داشته باشیم که حداکثر ولتاژی اندازه بگیرد 5 ولت باشد و ده بیت تفکیک داشته باشیم، حداقل ولتاژی که می تواند اندازه بگیرد ، حدود :

0.005

ولت می شود

.

 

حال می خواهیم دما سنج دیجیتالی بسازیم.

 

تمرین

فارغ از نوع سنسور ، فرضا هدف ساخت دماسنجی است که بتواند بین صفر تا 400 درجه سانتی گراد سلسیوس را با دقت 0.1 درجه اندازه بگیرد. به چه تراشه ی مبدل آنالوگ به دیجیتالی نیاز داریم ؟

 

 

 

پاسخ

بدیهی است عموم سیستم های اندازه گیری، تابع یک به یکی هستند.

در این جا می توان تابع ولتاژ - دما رسم کرد.

چون قرار است بین صفر تا چهارصد درجه با دقت یک دهم درجه اندازه گرفته بشود، پس بین صفر تا حداکثر ولتاژ به 4000 قسمت تقسیم می شود.

پس باید تفکیک مبدل ولتاژ ما، 4000 قسمت باشد. 

بنابر این حداقل به 12 بیت تفکیک نیاز داریم.

نوشته شده در ۱۳٩٠/۸/٢٢ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ توسط فردریش گاوس نظرات ()


Design By : Pichak