حدس تابع با اکسل

در واقع با اکسل می توان به طور استقرایی به تابع تک ضابطه ای رسید.

کافی است که دیتا ها را با موس انتخاب کنید و سپس یک نمودار بکشید.

حال روی خط نمودار راست کلیک کرده و گزینه ی Add Trendline را انتخاب کنیم.

حال می توانیم با انتخاب نوع توابع مختلف، بهترین تابع را بدست بیاوریم.

برای مثال، اگر گزینه ی اکسپنشیال را انتخاب کنیم، نرم افزار سعی می کند این دیتاها را در تابعی قرار دهد که هسته ی مرکزی آن e^x است.

 

با این کار می توان رابطه های استقرایی را با دقت خوبی به دست آورد..

/ 0 نظر / 699 بازدید